HİZMETLERİMİZ / Araç Giydirme

Araç Giydirme İșleminin Üretilmesi:

Araç Giydirme ișlemi ( Araç Üstü Reklam Uygulaması ) yapılmadan önce, giydirilmesi planlanan aracın detaylı resimleri çekilir. Çekilen bu resimler bilgisayar ortamına getirilir ve uygun bir grafik programında araç giydirme ișlemi ( sanal ortamda ) müșteriye onaylatılır. Böylelikle müșteri aracını giydirme yapmadan önceki șeklini bilgisayar ortamında görmüș olur.